KEPSUT KAYMAKAMLIĞI 

   
    
T.C. İçişleri Bakanlığı e-icisleri projesi Bilgi Edinme İnsan Hakları Başvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete
 


ATATÜRK KÖŞESİ

 

Hızlı Erişim

E - Devlet Adres KayıtAdres KayıtAdres KayıtAdres Kayıt Pasaport Sürücü Belgesi Ceza Sorgulama Araç Sorgulama Emniyet İhbar Jandarma İhbar Sahil Güvenlik İhbar E - DernekBİMER

 

Fon Müziği
Bulunduğunuz Yer: Duyurular

               
 Kepsut Orman Yangınları İle Mücadele Komisyonu Toplandı
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.


Kepsut İlçe Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu, Kaymakam Serkan ŞEKER’ in başkanlığında toplandı. Toplantıda, y
az aylarının başlamasıyla beraber yaşanması muhtemel orman yangınlarının önlenmesi ve yangın sırasında alınacak tedbirler konu alındı. Toplantıya İlçe Kaymakamı Serkan ŞEKER, İlçe Jandarma Komutanı Vekili Üsteğmen Mustafa ÜNSAL, Kepsut Belediye Başkan Vekili Soner FİLİZ, İlçe Emniyet Müdürü Nurettin TAŞ, Orman İşletme Şefleri İlker ÇENELİ ve Serdar YAZICI ile İlçe Yazı İşleri Müdür Vekili Nuh Yaşar ARSLAN katıldı. İlçe Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonunun, orman yangınlarının önlenmesi ve müdahale sırasında izlenecek yol ve metotlar hakkında alınan kararlar aşağıdaki gibidir.


 

KEPSUT İLÇESİ

ORMAN YANGINLARI İLE MÜCADELE KOMİSYON KARARI

KARAR TARİHİ      : 13/07/2011

KARAR NO              : 2011/1

İlçemiz Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu Kaymakam Serkan ŞEKER Başkanlığında aşağıda isimleri ve unvanları yazılı üyelerin iştiraki ile 13/07/2011 Çarşamba günü saat 10:30’da Kaymakamlık Toplantı Salonunda yapılan toplantıda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1)Orman Yangınlarında öncelikle orman hazır kuvvet ekipleri kullanılacak, bu işçilerin yeterli olmaması durumunda önce yangına civar köylerdeki mükelleflerin intikalleri sağlanacaktır.

2)Gereği halinde Askeri birliklerin yangın söndürme çalışmalarına katılım Valilik Makamına arz edilecektir.

3)Yangın vukuunda mükelleflerin yangına katılması, ilgili köy muhtarlıklarınca herhangi bir emir beklemeden sağlanacak,  sevk edilen mükelleflerin listesi yangın amirine (İşletme Şefi veya İşletme Müdürüne) verilecektir.

4)Jandarma ve Polisin görevleri esnasında gördükleri veya kendilerine vatandaşlar tarafından ihbar edilen orman yangını ihbarlarını süratle orman teşkilatına bildireceklerdir.

5)Jandarma ve polis, orman yangınına giden orman teşkilatına ait veya orman teşkilatınca kiralanmış araçlarla yardıma giden kuruluş araçlarının karayolundaki seyrine gece ve gündüz yardımcı olacak ve geçiş üstünlüğü sağlayacaklardır. Yangında görevlendirilecek resmi ve kiralanacak özel araçların plakaları İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığına bildirilecektir.

Orman İşletme Şefliklerince herhangi bir orman yangınında derhal İlçe Jandarma Komutanlığına ve Kaymakamlık Makamına bilgi vereceklerdir.

6)Anız yakılmasının önüne geçilecek, ilgili duyurular belediye ve köylerde anons  edilecektir.

Anız yakılmasında meydana gelecek orman yangınlarına karşı İlçe Tarım Müdürlüğü personeli araziye çıktıklarında gerekli yangın söndürme tüpü bulunduracak

7)Anız yakılmasından meydana gelecek orman yangınları ve zararları hakkında Kepsut Orman İşletme Şeflikleri tarafından kapsamlı ve aydınlatıcı rapor hazırlanarak vatandaşların bilgilendirilmesi sağlanacaktır.

Kaymakamlıkça anız yakılması kesinlikle yasaklanacak ve bu yasaklama işlemi Köy Muhtarlıklarınca köylerde ilan edilecek, uymayanlar hakkında 2872 Sayılı Çevre Kanunun ilgili maddeleri ile 6831 Sayılı Orman Kanununun 06.07.1995 tarihinde yapılan değişikliklerle ilgili cezai müeyyideleri uygulanacaktır.  

 8)Yangın sezonu boyunca piknik yerleri dışında piknik ve konaklama yapılması yasaktır. Bu husus İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Amirliği ve Orman İşletme Şeflikleri ekiplerince takip edilecektir.

9) 8. maddede belirtilen ve giriş-çıkışı yasaklanan alanlarda Emniyet, Jandarma ve Orman Teşkilatınca görev sahaları itibariyle devriye hizmeti sunacaklardır.    

10)Yangın Sezonu boyunca orman içi geçici konaklama yerleri ve otlatmaya müsaadeli alanlarda yaylacı çobanların arıcıların dikkatli ve uyanık bulunmaları hususu muhtarlıklar tarafından sağlanacak, mıntıkalardaki çoban ve arıcıların isim-hüviyet ve ikametgah listeleri Muhtarlıklarca İlçe Jandarma Komutanlığına verilecek ve Kaymakamlık kanalı ile ilgili Orman İşletme Şefliklerine gönderilecektir.

11)Belediye Başkanlığınca, Belediye hoparlöründen Pazartesi ve Perşembe günleri 3 (Üçer defa) olmak üzere vatandaşlara orman yangınlarına karşı dikkatli olmaları ilanen duyurulacak.

12)Yangın esnasında talep halinde Belediye Orman Teşkilatına araç-gereç ve özellikle itfaiye takviyesi  yönünde yardımcı olacaktır.Yangına katılan arasözlerin akaryakıtları Mahalli Orman İşletme Şefliğince karşılanacaktır.

13)Yangın çıkmasına neden olan çöplükler liste halinde Orman İşletme Şefliklerince tespit edilerek, gerekli yangın koruma tedbirlerinin alınması için ilgili Belediye Kaymakamlık kanalıyla uyarılacaktır.

14)Orman yangınları ile mücadele anında yaralanmalara ilk yardım en yakın sağlık kuruluşu ve devlet hastanelerinde yapılacaktır. Gerekli durumlarda yangın yerinde sağlık önlemlerinin alınması, ambulans ve doktor teminin Sağlık Grup Başkanlığınca sağlanacaktır.

15)Orman mıntıkasından geçen her türlü demiryolu vasıtalarının ve güzergahta görevli personelin yangına sebebiyet vermemeleri için ilgili köy muhtarlıkları buralardaki diri ve ölü otları temizleyecektir.

16)Yaz mevsiminde Camilerde özellikle Cuma günleri orman yangınları hakkında konuşmalar yapılarak ve hutbe okunarak halkın aydınlatılması ilçe Müftülüğünce sağlanacaktır.

17)UEDAŞ İşletmesinin Orman içinden ve orman kenarından geçen enerji nakil hatlarından çıkması muhtemel yangınlara karşı nakil hatlarının bakımlı bulundurulması, güzergahlarında bulunan yanıcı maddelerin temizlenmesine yardımcı olunacaktır. Ayrıca yangın amirinin talebi halinde UEDAŞ tarafından yangın esnasında yangın mahallinden geçen enerji nakil hatlarında elektriğin kesilmesi sağlanacaktır. Bu konuda UEDAŞ tarafından Orman İşletmesine ilgili telefon numarası bildirilecektir.UEDAŞ  ve Orman İşletme Şeflikleri; Orman içi ve kenarından  geçen enerji nakil hatları güzergahını birlikte kontrol edip; temizlenmesi gereken yerleri ortak tutanağa bağlayacaklardır.UEDAŞ tarafından temizlenmesi biten yerler Orman İşletme Şefliğine bildirilecektir.

18)Her köy muhtarlığı sorumlu olduğu mıntıkadan çıkacak orman yangınlarına hiçbir emir beklemeksizin kendilerinde bulunan mükellef listelerine göre derhal yangın mahalline mükellef sevk edip söndürme çalışmalarına başlayacaklar ve yangın müddetince yangının söndürülmesine iştirak edeceklerdir. Ayrıca yangını en seri şekilde yetkililere haber vereceklerdir.Bu hususta muhtar ve ihtiyar heyeti yetkili ve sorumlu kılınmışlardır.(Her köyün hangi mıntıkadan sorumlu olduğu İşletme Şefliklerince duyurulacaktır.)

19)Orman yangınlarının söndürülmesi işinin sona erdiğine yangın yerinde bulunan en büyük Orman Amiri karar verecektir. Böyle bir karar alınmadan söndürme işinde çalışanlar yangın mahallinden ayrılmayacaklardır.

20)Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu Orman İşletme Şefliklerinin teklif ve komisyon başkanının tasvibi ile tespit edilecek zamanlarda toplanacaktır.

Komisyonca alınan kararlar komisyon başkanı emri ile daire, resmi kurum ve muhtarlıklara tebliğ olunacaktır.

İş bu karar müştereken imza altına alınmıştır. 13/07/2011

Serkan ŞEKER                    Nuh Yaşar ARSLAN                        Soner FİLİZ  

Kepsut Kaymakamı             Yazı İşleri Müdür V.                          Belediye Başkan V.

                          

Nurettin TAŞ                         Mustafa ÜNSAL                               Serdar YAZICI

İlçe Emniyet Amiri                İlçe Jandarma Komutan V.             Kepsut Orman İşl. Şefi

           

İlker ÇENELİ

Gelendost Orman İşl. Şefi  

 

 


Bu içerik toplam 164.570 kez gösterildi, Site toplam 1.038.917 kez gösterildi, sayfalarımızı şu an 39 kişi geziyor.

http://www.balikesirgonulelcileri.gov.tr/

http://www.gonulelcileri.gov.tr/

http://www.balikesiraile.gov.tr/


               

            


          

     

         

 

T.C. Kepsut Kaymakamlığı / Balıkesir
Telefon: 0 266 576 10 05 Faks:0 266 576 32 55 Mail: kepsut@icisleri.gov.tr